Struktura własnościowa i majątek

W skład przedmiotowego mienia wchodzą:
  • środki trwałe – 1 431 078,14 zł
  • pozostałe środki trwałe – 889 203,14 zł
  • wartości niematerialne i prawne – 44 867,31 zł
  • księgozbiór – 62 721,05 zł

Stan na dzień 31.12.2023r.

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana: