Struktura własnościowa i majątek

W skład przedmiotowego mienia wchodzą:
  • środki trwałe – 1 387 037,14 zł
  • pozostałe środki trwałe – 861 553,89 zł
  • wartości niematerialne i prawne – 44 329,11 zł
  • księgozbiór – 69 183,00 zł

Stan na dzień 31.12.2020r.

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana: