Status prawny

Zespół Szkół nr. 11 im. Władysława Grabskiego w Warszawie jest jednostką organizacyjną Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Północ

Szkoła  działa  na  podstawie  ustawy  z  dnia  7 Września  1991r. o systemie oświatowym (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) Prawo Oświatowe  (Dz.  U.  z  2017r. poz.  60)  oraz na podstawie uchwały nr XXII/760/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008r.

Szkoła Policealna nr 53 dla Dorosłych w Warszawie jest jednostką organizacyjną Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Praga Północ

Szkoła  działa  na  podstawie  ustawy  z  dnia  7 Września  1991r. o systemie oświatowym (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) Prawo Oświatowe  (Dz.  U.  z  2017r. poz.  60)  oraz na podstawie uchwały nr LX/1870/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana: